• Contar Andorra.
  • Contar Andorra.

GESTOR DE RESIDUS T-0025 EE-0009 ET-0005

GESTOR DE RESIDUS T-0025  EE-0009  ET-0005

CODI Descripció Catàleg Nacional de Residus Tractament Enmagatzematge Transport
020103 Residus de teixits de vegetals     T-0025
020104 Residus de plàstics (ex embalatges)     T-0025
020107 Residus de la silvicultura     T-0025
020304 Materials inadequats pel consum o l'elaboració   EE-0009 T-0025
020501 Materials inadequats pel consum o l'elaboració   EE-0009 T-0025
020601 Materials inadequats pel consum o l'elaboració   EE-0009 T-0025
020704 Materials inadequats pel consum o l'elaboració   EE-0009 T-0025
030105 Serradures, encenalls, retalls, fusta, taulers de partícules dif. del codi 030104   EE-0009 T-0025
080111* Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses     T-0025
080112* Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111     T-0025
080113* Llots de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses     T-0025
080117* Residus del decapatge o l'eleminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses     T-0025
080399 Residus no especificats en cap altra categoria     T-0025
090199 Residus no especificats en cap altra categoria     T-0025
100101 Cendra de llar, escòries i pols de caldera (excepte pols de caldera especificada en el codi 100104)     T-0025
100115 Cendra de llar, escòries i pols de caldera procedents de la coincineració diferents de les especificades en el codi 100114     T-0025
100122* Llots aquosos que contenen substàncies perilloses procedents de la neteja de calderes     T-0025
150102 Envasos de plàstic   EE-0009 T-0025
150104 Envasos metàl.lics   EE-0009 T-0025
150107 Envasos de vidre     T-0025
150110* Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes substàncies     T-0025
150111* Envasos metàl.lics, inclosos els recipients a pressió buits, que contenen una matriu sòlida i porosa perillosa (per exemple amiant)     T-0025
150202* Absorvents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses     T-0025
150203 Absorvents, materials de filtració,  draps de neteja i roba protectora diferents dels especificats en el codi 150202     T-0025
160103 Pneumàtics fora d'ús   EE-0009 T-0025
160107* Filtres d'oli     T-0025
160119 Plàstics   EE-0009 T-0025
160120 Vidre     T-0025
160209* Transformadors i condensadors que contenen PCB     T-0025
160213* Equips rebutjats que contenen components perillosos diferents dels especificats en els codis 160209 a 160212     T-0025
160504* Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses     T-0025
160505 Gasos en recipients a pressió diferents dels especificats en el codi 160504     T-0025
160507* Productes químics inorgànics rebutjats que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses     T-0025
160509 Productes químics rebutjats diferents dels especificats en el codi 160506-160507 o 160508     T-0025
160601* Bateries de plom    EE-0009 T-0025
170101 Formigó ET-0005 EE-0009 T-0025
170106* Mescles o fraccions separades, de formigó, maons, taules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses     T-0025
170107 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 170106 ET-0005 EE-0009 T-0025
170201 Fusta   EE-0009 T-0025
170202 Vidre   EE-0009 T-0025
170203 Plàstic   EE-0009 T-0025
170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 ET-0005 EE-0009 T-0025
170401 Coure, bronze, llautó   EE-0009 T-0025
170402 Alumini   EE-0009 T-0025
170403 Plom   EE-0009 T-0025
170404 Zinc   EE-0009 T-0025
170405 Ferro i acer   EE-0009 T-0025
170406 Estany   EE-0009 T-0025
170407 Metalls mesclats   EE-0009 T-0025
170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410   EE-0009 T-0025
170503* Terra i pedres que contenen substàncies perilloses   EE-0009 T-0025
170504 Terra i pedres especificades en el codi 170503   EE-0009 T-0025
170506 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505   EE-0009 T-0025
170601* Materials  d'aïllament que contenen amiant   EE-0009 T-0025
170603* Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses   EE-0009 T-0025
170604 Materials d'aïllament  diferents dels especificats ens els codis 170601 i 170603   EE-0009 T-0025
170605* Materials de construcció que contenen amiant   EE-0009 T-0025
170802 Materials de construcció a base de gruix diferents dels especificats en el codi 170801 ET-0005 EE-0009 T-0025
170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 170901-170902-170903 ET-0005 EE-0009 T-0025
190801 Residus de garbellament     T-0025
190802 Residus de desarenatge   EE-0009 T-0025
190805 Llots del tractament d'aigües residuals urbanes     T-0025
191212 Altres residus (incloses mescles de materials) procedents del tractament mecànic de residus diferents dels especificats en el codi 191211 ET-0005 EE-0009 T-0025
200101 Paper i cartró   EE-0009 T-0025
200102 Vidre   EE-0009 T-0025
200111 Teixits     T-0025
200113* Dissolvents     T-0025
200121* Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri     T-0025
200133* Bateries i acumuladors especificats en els codis 160601, 160602 o 160603 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquestes bateries   EE-0009 T-0025
200135*   Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i que contenen components perillosos     T-0025
200136 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135     T-0025
200137* Fusta que conté susbtàncies perilloses     T-0025
200138 Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137   EE-0009 T-0025
200139 Plàstic   EE-0009 T-0025
200140 Metalls   EE-0009 T-0025
200141 Residus de l'escurada de xemeneies     T-0025
200199 Altres fraccions no especificades en cap altra categoria     T-0025
200201 Residus biodegradables   EE-0009 T-0025
200202 Terra i pedres   EE-0009 T-0025
200301 Mescles de residus municipals     T-0025
200303 Residus de neteja viària     T-0025
200307 Residus voluminosos   EE-0009 T-0025
200399 Residus municipals no especificats en cap altra categoria     T-0025

Per qualsevol dubte, contacti amb nosaltres

Isos
Llum verda
Mediambient
Ecologicament
Agreda